پروفیل قاب کشویی

وزن واحد طول : 1470 گرم
ضخامت جداره : 3 میلیمتر